Forventninger

Forventninger


Det er vigtigt at I som forældre har overvejet hvilke forventninger I har til pasningsordningen og jeres barns udvikling. Dette bedes I fortælle mig om når vi mødes. 

Samarbejde:

Det er vigtigt for mig, at de forældre jeg skal samarbejde med, er loyale og engageret både i samarbejde om barnet og i ordningen.


Barnets sundhed og sygdom skal ses, som et fælles ansvar mellem hjemmet og pasningssted.

 

Syge børn skal ikke være i dagtilbud og hermed ikke i pasningsordning og skal hentes hjem.

Skulle jeres barn blive syg hos mig, vil I blive kontaktet og skal derefter hente barnet hurtigst muligt, både af hensyn til jeres eget barn, men også for at undgå smitte af de andre børn og mig. I skal hente jeres barn med det samme I bliver ringet op.


Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges generelt som udgangspunkt.  


Det forventes af alle forældre forholder sig loyalt, repræsenterer pasningsordningen med god moral og har tillid til min praksis i pasningsordningen.


Forældre har ansvaret for eget barn, når de er i pasningsordningen. 


Jeg er ærlig og jeg forventer, at I er ærlige.

Der stilles også forventninger til jer som forældre.


Vores forventninger til hinanden taler vi også om når vi mødes.