Hvad er privat pasningsordning?

HVAD ER PRIVAT PASNINGSORDNING?

(Her det smukke gadekær i Fløng, hvor vi jævnligt går tur, kigger på blishøns og ænderne og f.eks. spiller på musikinstrumenterne i det fri)


Pasning med stor omsorg. Et pasningstilbud til jer der ønsker at give jeres barn en tryg, kærlig, stille og lærerig hverdag fra starten. Jeg lægger stor vægt på omsorg, opmærksomhed og anerkendelse.


Læs bla. mere under fanen "aktiviteter" og "hvad siger forældrene"Privat Pasningsordning er et alternativ til kommunale dagpleje eller vuggestue/institution. Høje Taastrup kommune fører løbende tilsyn med pasningsordningen. Kommunen yder også søskenderabat i privat pasningstilbud, også selvom søskende bliver passet i kommunale tilbud.


Det er ikke kommunens pligt at henvise børn til mig, Jeg er ikke ansat hos kommunen, men derimod selvstændig. Dvs. jeg selv bestemmer og planlægger min og børnenes hverdag.


Der kommer ingen gæstebørn hos mig, og dit barn skal ligeledes heller ikke ud i gæstepleje. Derved undgår man flest mulige smitterisici.


Jeg arbejder bla. med de 6 læreplanstemaers indhold.


Alle børn, også fra andre kommuner, er velkommen i min private pasningsordning her i Høje Taastrup kommune