Opstart og samtaler

OPSTART /TILKNYTNING/ INDKØRING

De første par dage dit barn er i pasning, skal du som forældre være med. I opstarten er man der typisk omkring en time sammen med sit barn. Efter en til to dage begynder barnet at skulle være hos mig selv. Herefter aftales det videre forløb med mig. Det er vigtigt, at dit barn får en god opstart. Derfor er modtagelsen af det enkelte barn også meget individuel.


Af erfaring, er det et godt råd, at I i starten gør afleveringen så kort som muligt og især hvis I som forældre også har svært ved at aflevere jeres barn. Det vil sige at når I kommer, siger I farvel og derefter afleverer barnet til mig og går.

Hvis afleveringen bliver for lang, kan børnene blive usikre på, hvad der skal ske. Det kan også smitte af på børnene, hvis forældre er nervøse over hvordan det kommer til at gå, og det kan i nogle tilfælde gøre indkøringen meget lang.


Pasningsaftale og opstartsmøde


Når jeres barn får tilbudt en plads i ordningen, vil I blive inviteret til en opstartssamtale.


Her underskriver vi kontrakt og pasningsaftale, der skal sendes til Høje Tåstrups Kommune- pladsanvisningen. Opstartsmøde har også til formål at gennemgå gennemgå mine retningslinjer og til slut ikke mindst høre jeres forventninger til ordningen.


Samtale: Når jeres barn har været i pasningsordningen i nogle uger vil I blive tilbudt en opfølgningssamtale. Målet med denne samtale er at få drøftet om dit barn er faldet til og hvordan dit barn trives i dagligdagen, eller om der skal justeres på nogle ting.