Sygdom

SYGDOM

Vedr. barnets sundhed og sygdom: Når børn kommer i pasningsordning, skal de være raske. Det vil sige, at de skal kunne følge dagligdagen såvel inde som ude.


Vores udgangspunkt er, at barnets behov altid skal komme i første række. Barnets sundhed og sygdom skal ses, som et fælles ansvar mellem hjemmet og pasningssted.

Syge børn skal ikke være i pasningsordning og skal hentes hjem.

Skulle jeres barn blive syg hos mig, vil I blive kontaktet og skal derefter hente barnet hurtigst muligt, både af hensyn til jeres eget barn, men også for at undgå smitte af de andre børn og mig. I skal hente jeres barn med det samme I bliver ringet op. 


Når børnene er i pasningsordning, er det vigtigt, at der er sundt at være. Hedehusene og Fløngs private pasningsordning følger Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme og forholdsregler.


En hovedregel er, at syge børn ikke må komme i pasningsordning med en smitsom sygdom og først må komme igen, når det ikke længere smitter. Barnet skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning. 


Hvis jeg skulle blive syg, (hvilket heldigvis er yderst sjældent) kontakter jeg jer hurtigst muligt. I skal selv sørge for pasning af jeres barn.


Sundhedsstyrelsens plakat her tv.


Bliv hjemme hvis du (eller dit barn) er syg:


Bliv også hjemme, hvis du er i tvivl, om du er syg. Isoler dig og sørg for at blive testet. Bliv hjemme indtil 48 timer efter, at dine symptomer er helt forsvundet.


Hvornår må dit barn komme tilbage? ( citit fra side 4 fra i dette link fra sundhedsstyrelsen 9. sep. 2020):

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_

Raskmelding gives pr. mail (inden kl. 16;45), dagen før barnet kommer igen:

- Dit barn må komme tilbage pasning, når hun/han er helt rask. Det vil sige, når dit
barn ikke har symptomer, er feberfrit og har det, som det plejer. Dit barn skal kunne deltage i
de sædvanlige aktiviteter i dagtilbuddet eller skolen, f.eks. undervisning, udflugter og
udendørs leg, uden at kræve særlig omsorg og pasning.
- Hvis dit barn er blevet testet for ny coronavirus, må dit barn komme tilbage igen, hvis testen er
negativ, og hvis dit barn ellers i øvrigt er rask og kan deltage i leg og aktiviteter, som det plejer.

Se aktuelle links på forsiden. Samt nedenstående link til hhv sst.dk og sygebørn.dk

Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge.ashx (sst.dk)Sygdomme og daginstitution/dagpleje - sygebørn.dk (sygeboern.dk)